Onze kracht

Welcome in the world of Falcons

onze helden

Welcome in the world of Falcons

Onze windmolens

Welcome in the world of Falcons

Onze trots

Welcome in the world of Falcons

Onze toekomst

Welcome in the world of Falcons

onze visie

Welcome in the world of Falcons

Contributie

Hieronder staat een overzicht van de contributie, deze is gebaseerd op leeftijd.

De contributie wordt geïnd door de penningmeester. De leden moeten bij aanmelding een automatische betalingsopdracht afgeven aan de penningmeester. De contributie gaat in op de eerste dag van de maand volgend op de inschrijving bij de ledenadministratie.

De contributieverplichting eindigt, bij beëindiging van het lidmaatschap, altijd aan het einde van het lopende kalenderjaar.

Een automatische incasso kan per jaar, kwartaal of maand worden afgegeven.

VERENIGINGSCONTRIBUTIE PER JAAR PER KWARTAAL PER MAAND
       
6 t/m 8 jaar (Beeball) € 132,00 € 33,00 € 11,00
9 t/m 12 jaar (Pupillen) € 156,00 € 39,00 € 13,00
13 t/m 15 jaar (Aspiranten) € 180,00 € 45,00 € 15,00
16 t/m 18 jaar (Junioren)  € 180,00 € 45,00 € 15,00
       
Senioren € 240,00 € 60,00 € 20,00
Recreanten      

Indien het onmogelijk is de contributie via automatische incasso te voldoen, moet het worden overgemaakt op rekeningnummer 2642835 t.n.v. BSV ‘FALCONS’ Lelystad. Betalingsachterstanden kunnen resulteren in het schorsen voor wedstrijden en bij herhaaldelijk niet betalen in het royement van het lid.


Buiten de contributie moet 1x per jaar BONDSCONTRIBUTIE betaald worden. Dit is een bijdrage aan de K.N.B.S.B. inzake verzekering en competitie. De Bondscontributie wordt in juni geïncasseerd en is vastgesteld op:

 

Beeball € 16,10
Pupillen € 27,05
Aspiranten € 27,05
Junioren € 27,05
Senioren € 61,70
   
Niet spelende leden € 19,00

 


Het is ook het mogelijk donateur te worden.

De bijdrage voor donateurs is minimaal € 12.50 (binnen Lelystad)
en € 25.00 (buiten Lelystad)

Als u, als donateur, de vereniging wilt steunen kunt u dit via een kort briefje of per mail aangeven bij het secretariaat..

Sponsoren