Voorlopig geen trainingen

In verband met het snel stijgende aantal Covid-19 gevallen heeft de overheid een lockdown tot en met ten minste 9 februari regels ingesteld.

Dit betekent dat er voorlopig geen trainingen meer zijn.

Deze regels gelden in ieder geval voor de komende weken.
Wij hopen dat iedereen meewerkt en elkaar aanspreekt op deze regels.

 

Bestuur en commissies

Bestuur

Voorzitter Kasper Schnabel voorzitter@falcons.nl
Secretaris Jasper Zwiers secretaris@falcons.nl
Penningmeester Steffie Velthuis penningmeester@falcons.nl
Algemeen lid Michel Crama

 

Algemeen lid vacant  

Commissies

Evenementencommissie Femke Schnabel evenementen@falcons.nl
Honkbalzaken vacant  
Kantinecommissie Marion Crama kantine@falcons.nl
Ledenadministratie Steffie Velthuis leden@falcons.nl
PR-commissie vacant  
Scheidsrechterscommissie vacant  
Sponsorcommissie vacant sponsor@falcons.nl
Terreincommissie Frank Dickmann terreincommissie@falcons.nl
Toernooicommissie Marion Crama toernooicommissie@falcons.nl
Vertrouwenscontactpersoon Jonne Kortmann vertrouwenscontactpersoon@falcons.nl
Websitebeheer Dick Rensema webmaster@falcons.nl
Wedstrijdsecratariaat Thea Flipse wedstrijdsecretariaat@falcons.nl