Kantine protocol

 • Iedereen moet 1,5 meter afstand tot elkaar houden, zowel binnen als buiten. Dit geldt niet voor kinderen tot en met 12 jaar. Kinderen tussen 12 en 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel met volwassenen. 
 • Leden en bezoekers die zich niet houden aan deze regel kan de toegang tot het terras en kantine ontzegd worden. 
 • Schade, waaronder boetes, die Falcons lijdt door toedoen van leden of bezoekers wordt op de betreffende persoon verhaald.
 • In de kantine mag alleen drinken en eten besteld worden, hiervoor mogen er maximaal twee leden of bezoekers tegelijkertijd in de kantine aanwezig zijn. Verder mag er buiten de kantine vrijwilligers niemand in de kantine zijn. 
 • In de kantine en bij toiletbezoek is een duidelijke looproute aangebracht. Iedereen die in de kantine iets wil bestellen komt door de achterdeur naar binnen (de deur die naar het terras leidt) en verlaat de kantine door de dubbele deur. Iedereen die naar het toilet gaat, komt via de voordeur binnen en gaat door de dubbele deur in de kantine naar buiten. 
 • Iedereen op het terras moet op een stoel zitten. Personen van hetzelfde gezin mogen binnen 1,5 meter van elkaar zitten. De overheid gedoogt dat maximaal twee personen die niet tot hetzelfde gezin behoren binnen 1,5 meter van elkaar zitten.
 • Iedereen mag leden of bezoekers er op wijzen als de regels niet worden nageleefd.
 • Er kan alleen contactloos gepind worden.
 • Tafels, stoelen, bar en pinterminal worden regelmatig gereinigd.
 • De kantine vrijwilligers wassen elk half uur de handen. 
 • Leden en bezoekers die verkouden zijn of griepverschijnselen hebben, blijven thuis en komen niet naar de kantine. Falcons kan leden en bezoekers weigeren bij een vermoeden van verkoudheid- en/of griepklachten. 
 • De aanwijzingen van de kantine vrijwilligers moeten altijd opgevolgd worden. 
 • Na een toiletbezoek moeten de handen grondig gewassen worden. Tevens dienen de bril, deurklink en kraan met het aanwezige desinfectiemiddel schoongemaakt worden.

E-Learning "Verantwoord alcohol schenken"

5CAB96A9-F51B-4BE6-9159-F1D2A44539E1Created with sketchtool.

Uitschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de uitschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Inschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de inschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Ouder / voogd / verzorger (alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

Machtigingsformulier

De contributie kan per maand, kwartaal of per jaar betaald worden. Daarnaast is eenmaal per jaar bondscontributie van de KNBSB (de honk- en softbalbond) verschuldigd. De bondscontributie wordt in mei geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij BSV Falcons te Lelystad om elke termijn de contributie en eenmaal per jaar de bondscontributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.

Vrijwilligerswerk

Honk- en softballen bij de Falcons doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. Denkt u hierbij aan het mogelijk maken van spelen van wedstrijden door het scheidsen van een wedstrijd, het trekken van lijnen of het draaien van een kantinedienst, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van een vereniging en dat er van ieder lid / ouder(s) van een lid een bijdrage verwacht wordt.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar leden@falcons.nl.

Privacy

Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje ‘privacy’.

Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier geeft u te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld en bondscontributie. Ook stemt u hierbij in met het vrijwilligers werk of de extra contributie. Verder geeft u hiermee aan de huisregels van BSV Falcons te hebben gelezen en zich hiernaar te houden gedurende de tijd dat u deelneemt aan activiteiten van BSV Falcons. Deze huisregels kunt u vinden op deze site. Tenslotte geeft u aan op de hoogte te zijn dat opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het kalenderjaar.