Lid Worden van de Falcons

Proeftraining

Als je interesse hebt om lid te worden van onze vereniging of als je dochter of zoon interesse heeft in deze leuke sport dan is het altijd mogelijk om eerst 4 weken vrijblijvend mee te trainen. Daarna kun je beslissen of je lid wilt worden. Op de teampagina’s staat wanneer de trainingen zijn.

Indeling in een team gebeurt op basis van leeftijd. De leeftijdscategorieën zijn als volgt:

LeeftijdTeamOpmerkingen
tot en met 9 jaarBeeBallvoor jongens en meisjes gemengd
tot en met 12 jaarPupillenvoor jongens en meisjes gemengd
tot en met 15 jaarAspirantenvoor jongens en meisjes gemengd
tot en met 18 jaarJuniorenvoor jongens en meisjes gemengd
vanaf 18 jaarSenioren Honkbalvoor jongens en meisjes gemengd
vanaf 18 jaarSofbal Slowpitchvoor jongens en meisjes gemengd

Kleding en materiaal

Als je komt trainen is sportkleding met sportschoenen (gympen in de zaal, honkbalschoenen, voetbalschoenen of kunstgrasschoenen voor op het veld) voldoende. Een handschoen, helm en knuppel kun je lenen tijdens de trainingen. Als je besluit om lid te worden dan is het wel de bedoeling dat je een eigen handschoen aanschaft. Als je ook wedstrijden gaat spelen moet je een uniform aanschaffen. Meer informatie hierover vind je onder “Informatie – Wedstrijdkleding” op deze site.

Contributie

De contributie bestaat uit twee delen: de verenigingscontributie op basis van teamindeling en de bondscontributie op basis van leeftijd. Beide soorten contributie betaal je aan de vereniging. De KNBSB bepaalt elk jaar de hoogte van de bondscontributie. Betaling van de contributie gaat via automatische incasso en is mogelijk per jaar, per kwartaal of per maand. De bondscontributie wordt in mei geïnd.

De contributie voor 2024 bedraagt:

VerenigingscontributiePer jaarPer kwartaalPer maand
t/m 9 jaar€ 156,00€ 39,00€ 13,00
10 t/m 17 jaar€ 180,00€ 45,00€ 15,00
Softbal Slowpitch € 120,00€ 30,00€ 10,00
Senioren€ 240,00€ 60,00€ 20,00
BondscontributiePer jaar
t/m 9 jaar€ 11,55
10 t/m 17 jaar€ 31,90
Softbal Slowpitch€ 37,95
Senioren€ 72,80
Niet spelende leden€ 19,00
Inschrijven

Donateurs

Het is ook mogelijk om donateur te worden. De bijdrage voor donateurs is minimaal € 12,50 (binnen Lelystad) en € 25,00 (buiten Lelystad) Als je als donateur de vereniging wilt steunen kun je dit via een kort briefje of per mail aangeven bij de secretaris.

Lid worden Heb je besloten om lid te worden, vul dan dit inschrijfformulier in. Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

Beëindiging lidmaatschap

Als je besluit om je lidmaatschap te beëindigen vinden we dat natuurlijk heel jammer. Houd bij het opzeggen rekening met een opzegtermijn van 4 weken voor het einde van het kalenderjaar.

Beëindiging van het lidmaatschap kan via dit uitschrijfformulier. Als je tijdens het kalenderjaar opzegt, ben je de contributie tot het einde van het kalenderjaar verschuldigd.

Uitschrijven

Uitschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de uitschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Inschrijfformulier

Indien u het formulier verzonden hebt en zelf een kopie hebt ontvangen, dan is de inschrijving ook bij ons goed aangekomen.

Lukt het niet om het formulier te versturen? Mail dan de gegevens naar leden@falcons.nl.

Ouder / voogd / verzorger (alleen in te vullen als het aan te melden lid jonger is dan 16 jaar)

Machtigingsformulier

De contributie kan per maand, kwartaal of per jaar betaald worden. Daarnaast is eenmaal per jaar bondscontributie van de KNBSB (de honk- en softbalbond) verschuldigd. De bondscontributie wordt in mei geïnd. Ondergetekende machtigt hierbij BSV Falcons te Lelystad om elke termijn de contributie en eenmaal per jaar de bondscontributie af te schrijven. De machtiging eindigt aan het eind van het kalenderjaar waarin hij/zij het lidmaatschap opzegt.

Vrijwilligerswerk

Honk- en softballen bij de Falcons doe je op vrijwillige basis. Vrijwillig is niet vrijblijvend. Daarom verwachten wij van onze leden en ouders van jeugdleden een inspanning die voor het voortbestaan van een vereniging noodzakelijk is. Denkt u hierbij aan het mogelijk maken van spelen van wedstrijden door het scheidsen van een wedstrijd, het trekken van lijnen of het draaien van een kantinedienst, het organiseren van trainingen, vervoer te verzorgen naar uitwedstrijden, etc. Ik begrijp dat er heel veel te doen is rondom de organisatie van een vereniging en dat er van ieder lid / ouder(s) van een lid een bijdrage verwacht wordt.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze verenging en teams. Hiervoor maken we gebruik van foto’s en video’s.

U kunt deze toestemming op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar leden@falcons.nl.

Privacy

Voor de manier waarop wij omgaan met uw privacy verwijzen wij u graag naar onze website onder het kopje ‘privacy’.

Bevestiging

Met de ondertekening van dit formulier geeft u te kennen alles naar waarheid te hebben ingevuld en gaat u akkoord met de automatische incasso van het contributiegeld en bondscontributie. Ook stemt u hierbij in met het vrijwilligers werk of de extra contributie. Verder geeft u hiermee aan de huisregels van BSV Falcons te hebben gelezen en zich hiernaar te houden gedurende de tijd dat u deelneemt aan activiteiten van BSV Falcons. Deze huisregels kunt u vinden op deze site. Tenslotte geeft u aan op de hoogte te zijn dat opzegging van het lidmaatschap kan per het einde van het kalenderjaar.